– Bình áp thép TK 3.2

– Áp lực tối đa 125 psi

– Thể tích chứa: 10-12 lít